Palvelut

Konsultointi

Tavoite on luoda konkreettisesti uutta, saada aikaan muutos. Lähtötilanteen kartoitus – uuden oppiminen – uusi työkulttuuri on malli, jolla VC auttaa yritystä siirtymään moderniin ympäristöön, teollisesta ajattelusta asiakaslähtöisyyteen.

Suomalaisilla yrityksillä on kaikki tekniset, taidolliset ja tiedolliset edellytykset saada osaamisestaan irti enemmän tehoja. Vain eri funktioiden yhteistyö puuttuu.

Vierula Consulting Oy:n metodeja ovat

  • luennot
  • koulutus
  • valmennus
  • räätälöidyt työkalut

Mikä kulloinkin on oikea toimintatapa, riippuu yrityksen tarpeista. Integraatio on skaalautuva toimintatapa. Se on myös räätälöitävissä yrityksen/brändin lähtökohtiin pohjautuvaksi. VC Oy kehittää asiakkaidensa tiedollista ja taidollista osaamista.

Markkinoinnin ulkoistaminen

Kokonainen projekti, markkinoinnin osa-alueen sparraus tai toiminnan kehittäminen. VC Oy on oiva, tavoitehakuinen ja käytännönläheinen aisapari. Strateginen tai taktinen.

Brändin kirkastus

Elämme mielikuvien maailmassa. Brändin merkitys kasvaa. Brändi on suurin yhteinen nimittäjä asiakkaiden, sidosryhmien ja yrityksen oman toiminnan välissä. Sanoma / kärki / kilpailuetu / positiointi sekä liiketoimintaa tukeva ja käytännön toimintaa ohjaava brändi rakentuu konkreettisesti ja puhuttelevasti työkalujen avulla.

Luova suunnittelu

Luovana suunnittelijana copywriter Markku Vierula on voittanut lukuisia palkintoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kilpailuissa. Jury-jäsenyyksiä kotimaisissa ja ulkomaisissa mittelöissä. Vuoden Huiput –kilpailun Integroitu markkinointiviestintä –sarjan “perustaja”.

Luennointi, esiintymiset

Enemmän irti organisaatiossa jo olemassa olevasta osaamisesta. Metodi voi olla keskusteluttaminen, luento, esitys, käytännön työpaja tai näiden yhdistelmä. Räätälöidysti, tarpeen ja lähtötason mukaan. Erityyppisistä esityksistä saatu palaute on erinomaista sekä asiasisällön että esitystavan osalta.