miten

IntegraatioLähtötasoanalyysiTM (sekä toiminnan edelleen kehittämisen työkalu)

Sisältö: auditoi yrityksen integraation edellytysten lähtötason.

Analyysin antamien tulosten perusteella toimintaa kehitetään johdonmukaisesti edelleen.

Kenelle: yrityksille, jotka ovat jo havainneet yhteispelin merkityksen ja haluavat kehittää integraation avulla uutta, modernia toimintakulttuuria.

Kesto: 2 – 3 viikkoa (tutkimusvaihe)

Hyödyt: organisaatio kehittää lähtökohtiinsa ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvan modernin ja tulevaisuuden ympäristöön soveltuvan, ketterää toimintakulttuurin

Hyödyn saajia ovat: ylin johto, operatiivinen taso sekä sidosryhmät

Metodi: kvalitatiivinen tutkimus, analyysi, työpaja

Vaiheet:    1. Kvalitatiivinen tutkimus (löydökset, johtopäätökset ja suositukset)

               2. Työpaja, jossa hahmotellaan uusia suuntia

               3. Uuden toiminnan käynnistäminen

               4. Asetettujen tavoitteiden mittaaminen ja edelleen kehittäminen

Kesto: sovitaan erikseen

Hinta: soita ja pyydä tarjous